Het RITHO Fonds is een stichting die financiële onder­steuning biedt aan projecten en initiatieven van vrij­willigers die bijdragen aan de leefbaarheid in kleine kernen en stads­wijken. De regio waarop onze stichting zich richt omvat de gemeenten Tholen, Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal, Moerdijk en Halderberge.

De volgende goede doelen hebben
een sponsoring van het RITHO Fonds ontvangen:maart 2015
Bijdrage voor scouting en Alzheimerproject
Erika Quist-Potappel, directeur van RITHO Communicatie & Media, mocht namens de Stichting RITHO Fonds weer enkele regionale goede doelen verblijden met een financiële bijdrage. De centjes zullen door de scouting in Tholen en een project voor beginnende Alzheimerpatiënten in West-Brabant en Zeeland zeker goed besteed worden.
scouting
Alzheimerprojectnovember 2013
Mooi bedrag voor Watersnoodcentrum
Na afloop van het Groot dictee der Thoolse taal 2013 mocht Flip de Rijke een cheque van maar liefst 975 euro in ontvangst nemen. De schenking kwam tot stand doordat de Stichting RITHO Fonds traditioneel het door het publiek bijeen gebrachte bedrag verdubbelt. Met deze schenking brengt het RITHO Fonds de realisatie en inrichting van een Watersnoodinformatiecentrum in Stavenisse weer een stap dichterbij.


november 2012
Mooie cheque voor restauratie weegbrug Flupland
Stichting RITHO Fonds organiseert door het jaar heen een aantal leuke evenementen, waarvan de opbrengst volledig naar lokale en regionale goede doelen gaan. Eén van die evenementen is het Groot dictee der Thoolse taal, dat jaarlijks begin november wordt gehouden. Het dictee van 2012 leverde een bedrag op van maar liefst 975 euro. Het geld zal door Heemkundekring Philippuslandt worden besteed aan de restauratie van de oude weegbrug in Sint Philipsland. Zo blijft een belangrijks stukje cultureel erfgoed in dat dorp behouden.
weegbrug


juni 2012
Golfdag krijgt feestelijk tintje voor goede doelen
Tijdens de jaarlijkse RITHOtekst Golfdag werd aan de deelnemers een vrijwillige bijdrage voor het RITHO Fonds gevraagd. Om gelijk aan te tonen dat deze centjes via het fonds ook daadwerkelijk op de juiste plaats terechtkomen reikte voorzitter Rien Tholenaar tijdens de prijsuitreiking wederom twee mooie cheques uit.

Aangeboden aan Stichting Vigeta
Bestuursleden van de Stichting Vigeta werden verblijd met de adoptie van hun website. De nieuwe site voor deze ontspanningsvereniging voor mensen met een visuele beperking is op kosten van het RITHO Fonds geproduceerd. Vrijwilligers zullen de site up-to-date houden met informatie voor de aangesloten leden. kijk op www.stichtingvigeta.nl
StaVoord6


Aangeboden aan Hartpariëntenvereniging Hartentroef
Ook de aanvraag die werd ingediend door hartpatiëntenvereniging Hartentroef werd door de Stichting RITHO Fonds gehonoreerd. De vereniging brengt onder meer een eigen clubblad uit voor hun leden en de printer die daarvoor gebruikt wordt is hoognodig aan vervanging toe. Een afvaardiging van Hartentroef was bijzonder blij met de donatie van 300 euro als bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe printer.
hartentroef
juni 2012
RITHO Fonds rijdt mee in Alpe d'HuZes
Als dank voor de donatie die de Stichting StaVoord6 van het RITHO Fonds mocht ontvangen, werd het logo van ons fonds op de wielershirts van de deelnemende teams afgedrukt. Op deze manier werd de het RITHO Fonds bij iedereen nog eens extra onder de aandacht gebracht. Wij zijn blij dat onze bijdrage een steuntje in de rug was voor de teamleden en begeleiders van StaVoord6 die uiteindelijk ruim 80.000 euro bij elkaar brachten.
alpe


november 2011
Aangeboden aan Stichting StaVoord6
Tijdens het Groot dictee der Thoolse taal 2011 overhandigde voorzitter Rien Tholenaar een cheque van maar liefst 2000 euro aan bestuursleden van de Stichting StaVoord6. Deze organisatie zet zich via diverse projecten in voor KWF kankerbestrijding.
StaVoord6


december 2010
Aangeboden aan de Elkie Stichting
Ondersteuning in de opvang van huisdieren
Elkie


december 2010
Aangeboden aan Het Rode Kruis afdeling Tholen/ St.Philipsland
Financiele bijdrage in de aanschaf van een nieuwe bus
Rode Kruis


augustus 2010
Aangeboden aan VakantieBijbelClub Dinteloord
Project kinderactiviteiten Herfstvakantie
VakantieBijbelClub


2010
Aangeboden aan Stichting WéViGé
Project Truckersrun
WeVIGe

handen

Duidelijke spelregels

Om voor een bijdrage uit het RITHO Fonds in aanmerking te komen, moet een project aan een aantal voorwaarden voldoen. Het stichtingsbestuur be­oordeelt de aanvragen en heeft ten allen tijde het recht te beslissen of een be­paald project een bij­drage kan ontvangen en hoe hoog die bijdrage zal zijn. Dit besluit wordt genomen op basis van de door de indiener aangereikte informatie en onderbouwing.