Raad van Toezicht

Het stichtingsbestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van de Raad van Toezicht. Tevens ziet dit orgaan erop toe dat het bestuur conform de opgestelde regels handelt en dat een sluitende administratie wordt bijgehouden.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Mr. Aart-Jan Schot
    (Notaris te Tholen)
  • Drs. Eric van Meel
    (Accountant te Bergen op Zoom)
  • Bram Hommel
    (Algemeen directeur Crematorium en Begraafplaatsen Zoom- & Zegestede te Bergen op Zoom en Roosendaal)
envelop